МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 15.08.2016 № 974 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за № 1229/29359

"Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах і організаціях системи освіти України

1. Усі працівники під час прийняття на роботу і за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі – протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленого НАПБ Б.02.005-94 та Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.

2. Особи, яких приймають на роботу, пов”язану з підвищеною .пожежною небезпекою, попередньо, на початку самостійного виконання роботи, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік, – перевірку знань.

3. Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

4. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в установі, закладі і організації покладається на його керівника, а в структурному підрозділі (кафедра, лабораторія, дільниця, цех тощо) – на керівника відповідного підрозділу.

5. Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань визначається керівником установи, закладу, організації (наказом або відповідним положенням, що розробляється на об”єкті і затверджується керівником).

6. Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, інструктажу і перевірки знань, не дозволяється.

7. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на:

*вступний;

*первинний;

*повторний;

*позаплановий;

*цільовий.

8. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з:

– усіма щойно прийнятими на роботу особами;

– особами, які прибули в установу, заклад чи організацію у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;

– учнями і студентами в навчальних закладах перед початком навчання в лабораторіях, майстернях тощо.

9. Вступний протипожежний інструктаж проводиться на підставі чинних в об”єктах освіти правил, інструкцій та інших нормативних актів, з питань пожежної безпеки в спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по об”єкту покладені ці обов”язки, з використанням сучасних методів і засобів навчання та наочних посібників.

10. Програма для проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) об”єкта освіти.

11. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його повинні проходити:

-усі прийняті на роботу (постійну чи тимчасову);

-працівники, які переведені на роботу з інших підрозділів, виробничих дільниць;

-особи, які прибули в установу, заклад, організацію освіти у відрядження, на навчання (практику);

-будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому об”єкті освіти будівельно-монтажні, ремонтні та інші роботи;

-учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять в учбових майстернях, лабораторіях тощо.

12.Програма для проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу (завідувачем кафедри, відділу, начальником цеху тощо), відповідальним за протипожежний стан, або керівником об”єкта освіти і погоджується з пожежною охороною.

13. Первинний протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням відповідних інструкцій з пожежної безпеки для працівників, інших нормативних актів про пожежну безпеку і орієнтовного переліку питань первинного протипожежного інструктажу.

14. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менше, ніж один раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежного інструктажів.

15. Позаплановий інструктаж проводиться на робочому місці або в спеціально відведеному приміщенні:

-у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних документів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

-у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожеженебезпечного устаткування;

-на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у разі пожежі та користуватися первинними засобами пожежегасіння.

16. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажів визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що викликали потребу його проведення.

17. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками:

– перед виконанням ними разових (тимчасових) пожеженебезпечних робіт (зварювальних, зігрівальних тощо),

– під час ліквідації стихійного лиха, аварії,

– у разі організації масових заходів з учнями та дітьми дошкільного віку.

18. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

20.Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з проведенням відповідних інструктажів з охорони праці.

21. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань: усним опитуванням, за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок роботи з засобами пожежегасіння.

22.Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робиться запис з підписом осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив (додаток 3).

23.Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

24. Керівник закладу, установи і організації зобов”язаний видати примірник інструкції з пожежної безпеки за напрямком роботи або вивісити його на робочому місці.

Кiлькiсть переглядiв: 3143

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.